image

Elaion AB är ett Innovations- och IT-konsultföretag

Som IT-konsult utför vi utvecklings- och förvaltningsuppdrag i främst stordatormiljö. Våra kunder är främst statliga myndigheter.

Som Innovationskonsult lägger vi grunden till nya idéer samt forsknings- och utvecklingsprojekt. Vår styrka är att se och identifiera nya möjligheter och därmed hjälper vi våra kunder att öppna sina sinnen för nya möjligheter.

Våra samarbetspartners och uppdragsgivare är bl.a. Chalmers Tekniska Högskola, Epsilon High Tech, SSAB Tunnplåt, Know IT Candeo och Försäkringskassan Data.

Copyright © Elaion AB 2008