image

Forskning och innovation

Elaion har tillsammans med andra företag deltagit i flera forsknings-och innovationsprojekt, främst med inriktning på krocksäkerhet och energieffektivisering.

Här presenteras några pågående och avslutade forsknings- och innovationsprojekt:

Spillvärmeomvandling till kraft, med tillämpning på förbränningsmotor.
Projektet handlar om att öka den mekaniska verkningsgraden av tillfört bränsle i en förbränningsmotor, t.ex. diesel eller bensin, genom att återvinna och omvandla en del av spillvärmen till mekanisk energi. Teknikkonsulten Epsilon AB utför beräkningar på ett antal idéer till spillvärmeåtervinning. Projektet finansieras genom ett svensk-norskt innovationssamarbete, IISN, under programmet Förnyelsebar energi.

Litteraturstudie av mekanismerna bakom aortaruptur vid fordonskollison.
Under ett sekel har dödliga aortaskador uppkomna i samband med trafikolyckor intresserat forskare. Ca 20% av de som åker bil och omkommer i samband med fordonskollisioner drabbas av dödliga aortaskador. I syfte att undersöka tillgängliga förklaringar och hypoteser kring hur aortaskador uppstår av yttre trubbigt våld i samband med fordonskollisioner, genomförs en litteraturstudie av Björn Frenell från Elaion och Mats Lindquist, tidigare trafiksäkerhetsforskare på SAAB Automobile.

Kinematikstudie av små barn vid frontalkollision för optimering av lastbegränsare för barn.
I projektet ska kinematiken under krockförloppet av små framåtvända barn studeras. I simuleringsmodellen ska motsvarande 3 till 4-åringar användas. Syftet är att kunna ta fram ett förbättrat krockskydd för denna grupp passagerare.

Utveckling av snällare lastbilar vid frontalkollision med bil.
Lastbilar har länge betraktats som aggressiva vid kollison med personbilar, pga att de ofta förorsakar motparten mycket krockvåld med stor risk för allvarliga personskador. Förklaringen har varit 1) lastbilar är mycket tyngre, vilket leder till en relativt högre retardation för personbilar och 2) strukturkompatibiliteten mellan lastbilar och personbilar har varit bristande, vilket gjort att personbilarnas egen deformationszon eller energidissiperande struktur inte kunnat utnyttjas till fullo eller att bilarna riskerat att kilas fast under lastbilarna. Förbättringar har gjorts genom sk underkörningsskydd, FUPS. I projektet ska det prövas om lastbilsstrukturen kan bli ännu mindre aggressiv dvs "snällare" mot personbilar i samband med frontalkollision.

Demonstration av skyddssystem mot farliga frontalkollisioner.
Ett exempel på farlig krocksituation är när det sker en frontalkollision med liten överlappning mellan två bilar, mindre än 20% av fordonets bredd, eftersom det ofta hindrar att den struktur som är avsedd att dissipera krockenergin inte träffas och engageras. Istället kan framhjulen träffa varandra med risken att rörelseenergin i huvudsak tas upp i a-stolpen, tröskeln och torpedväggen, vilket i sin tur kan leda till att farlig kupéinträngning sker vid höga krockhastigheter. I syfte att reducera risken för farlig kupéinträngning vid denna krocksituation har Elaion och uppfinnaren Björn Frenell arbetat fram ett koncept som skyddssystem. Skyddssystemet prövas under projektet genom simuleringar, genomförda av Epsilon AB, och genom fysiska krockprov. Resultaten hittills av systemet som kallas SOPS, Small Overlap Protection System, är att potentialen till förbättring är väsentligt. Projektet finansieras främst av Trafikverkets Skyltfonden.

Förbättrat åkandeskydd i samband med kollision.
I projektet prövades flera idéer att förbättra det inre skyddssystemet (innefattande krockkudde, styrkolonn, bälte och stol) i en simuleringsmodell av en personbil. Resultaten visade en stor potential till förbättringar.

Adaptiv frontstruktur- ett steg mot nollvisionen.
I projektet prövades flera idéer att variera styvheten i en deformationszon anpassat till krocksituationen. En teknik som användes var att trycksätta strukturer med gas så att strukturen ändrade styvhet.

Copyright © Elaion AB 2010