image

Arkiv

2012-03-17
Två intressanta projekt pågår med inriktning på energieffektivisering och krocksäkerhet. Kan den mekaniska verkningsgraden i en förbränningsmotor förbättras? Det har tidigare gjorts många försök att förbättra verkningsgraden på förbränningsmotorer och det pågår flera projekt i samma syfte. Elaion deltar tillsammans med Epsilon i ett projekt där teoretiska beräkningar genomförs i syfte att återanvända en del av spillvärmen. Hur stora förbättringar det leder till hoppas vi inom kort kunna presentera.

Statistik från flera länder visar att ca 20% av de åkande som omkommer i trafikolyckor drabbas av dödliga aortarupturer, dvs skador på aortan som leder till inre blödningar. Vad leder fram till dessa skador? En litteraturstudie pågår kring de mekanismer som orsakar aortarupturer för åkande i personbilar i samband med fordonskollisioner. Studien pågår tillsammans med Mats Lindquist, tidigare trafiksäkerhetsforskare från SAAB Automobile.

2009-12-15
Två spännande projekt påbörjas med inriktning på krocksäkerhet och där Skyltfonden är medfinansiär. Det ena projektet med titeln "Demonstration av skyddssystem mot farliga frontalkollisioner" innefattar att pröva idéer som kan ge förbättrat skydd vid sk small overlap-kollisioner. Det andra projektet "Utveckling av snällare lastbilar vid frontalkrock med bil" genomförs tillsammans med Epsilon Utveckling Väst och en lastbilstillverkare.

2008-12-23
Ett utvecklingsprojekt påbörjas tillsammans med Sundsvall Energi kring Värmeklossen, en fjärrvärmecentral för villor och lägenheter, med individuell mätning av energiförbrukningen. En person, Dag Nyström, anställs under projektet. Läs mer om Värmeklossen här

2008-12-10
Ett forskningsprojekt med titeln "Kinematikstudie av små barn vid frontalkollision för optimering av kraftbegränsare för barn" kommer att påbörjas tillsammans med Epsilon Utveckling Väst. Finansieringen sker genom Skyltfonden och Folksam Forskningsstiftelse.

2008-05-08
Medarbetare i Vision 90 till final i Svensk Teknik och Designs tävling för yngre konsulter. Läs mer här

2008-01-09
Ny studie som utförts av Epsilon och Elaion visar att det är möjligt att överleva frontalkrock i 90 km/h. Läs mer här

2008-01-04
Vi söker partners och finansiärer till att fortsätta med utvecklingen av en lastbegränsare eller kraftbegränsare för barn

2007-12-15
Vi har avslutat projektet Adaptiv Frontstruktur- ett steg mot nollvisionen. En patentansökan har lämnats in och vi söker möjligheterna att fortsätta. Just nu finns två olika alternativ, men vi presenterar mer när det är klart.

2007-11-28
En patentansökan har lämnats in avseende multivariabla energiabsorberande karosstrukturer.

2007-10-11
En patentansökan avseende ett förbättrat åkandeskydd har lämnats in. Ansökan innefattar ett system där det invändiga säkerhetssystemet (t.ex.bälten och krockkuddar etc) ges adaptiva egenskaper beroende av krocksituationen.

Copyright © Elaion AB 2008