image

Välkommen till Elaion.se

Elaion AB är ett Innovations- och IT-konsultföretag med sin verksamhet baserad i Sundsvall.

På elaion.se kan du läsa mer om oss, vilka tjänster vi kan erbjuda samt hur du kontaktar oss.Nyhet
Två spännande projekt pågår med inriktning på energieffektivisering och krocksäkerhet. Kan den mekaniska verkningsgraden i en förbränningsmotor förbättras? Det har tidigare genomförts många försök att förbättra verkningsgraden i förbränningsmotorer och det pågår flera projekt i samma syfte. Elaion deltar tillsammans med Epsilon i ett projekt där teoretiska beräkningar genomförs i syfte att återanvända en del av spillvärmen. Hur stora förbättringar det leder till hoppas vi inom kort kunna presentera.

Statistik från flera länder visar att ca 20% av de åkande som omkommer i trafikolyckor drabbas av dödliga aortarupturer, dvs skador på aortan som leder till inre blödningar. Vad leder fram till dessa skador? En litteraturstudie pågår kring de mekanismer som orsakar aortarupturer för de åkande i personbilar i samband med fordonskollisioner. Studien pågår tillsammans med Mats Lindquist, tidigare trafiksäkerhetsforskare på SAAB Automobile.

Copyright © Elaion AB 2008